معرفی کتابها و خدمات مهندس امید دین پرست – تلفن مدیر برنامه ها 09194150082
Header

لوح عین امیر مومنان علی (ع)

خرداد ۱۳م, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست امید دین پرست در قوای آسمانی - (۱۹ دیدگاه)

لوح عین امیرالمومنین علی (ع)این لوح، دعا و حرز و طلسم بازوبند حضرت امیر مومنان علی علیه السلام است و دارای ۴۰۰۰۰ خاصیت می باشد. این لوح شریف را باید در ساعت و روز سعد روی فلز برنج حکاکی کرد و همراه داشت. نقل است که بزرگترین و قوی ترین لوح در علوم غریبه لوح عین علی علیه السلام است. برخی از خواص این لوح به شرح زیر است:

کسب عزت و اقتدار در میان مردم

رفع دشمنی و کدورت

محبت و صداقت : برای این کار باید لوح را شسته و در آب آن غسل شود.

کسب اقتدار و جذب القلوب میان حاکمین و سلاطین، برای حامل لوح

رتق و فتق آسان و عالی و مبارک امور مهم. باید هر صبح به آن نگاه کرد.

رفع غم و اندوه در صورت نگاه کردن به آن

جلب اطاعت مردم در صورت حمل آن

کسب جاه و جلال و ثروت و قدرت، در صورتی که بر بازوی راست بسته شود.

حل مشکلات: در صورتی که قصد مراجعه به کسی برای حل مشکل است، باید آن را حمل کنید.

دفع جن

دفع شر انسان و جن

ابطال سحر

و هزاران خاصیت دیگر

حرز امام علی:

از دعاهای معروف این حرز است که بعضی خواص آن را به شعر در آورده و گفته :

چنین گفت آن حیدر نامدار -که من هدیه دارم از کردگار

دعاییست بسته به بازوی من -کزان است در جنگ نیروی من

که اسناد این نامه باوفا -شنیدم من از حضرت مصطفی

اگر خواند این اسم را کس به شب -زما روز عقرب نبیند تعب

اگر خواند این حرز در سفر -زجور حرامی نبیند خطر

اگر خواند این حرز اندر نماز -برآید زحق آنچه خواهد نیاز

دعاییکه کرده وصیت علی -نگه دار ای بنده گر عاقلی

و آن دعا این است :

« تحصّنت ُ بذی المُلک ِ و الملکوت و اعتصمْت ُ بذی العزّة ِ و العظَمة ِ و الکبریاء والجبروت و توکّلت ُ علی الحی الذی لا یَنام ُ دخلت ُ فی حرزالله و فی حفظ الله و فی امان الله من شرّ البریّة اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم بحقّ کهیعص و حمعسق و بحقّ ایّاک نعبد و ایّاک نستعین فسیکْفیکَهم الله ُ و هوالسّمیع العلیم و لا حول و لاقوة الا بالله العلی العظیم. »