معرفی کتابها و خدمات مهندس امید دین پرست – تلفن مدیر برنامه ها 09194150082
Header

کتاب کلید اسرار

کتاب کلید اسرار

کتابی است در مورد:

۱- علم ایام و شناخت ایام سعد و نحس، مثلا چه روزهایی جهت اموری خوب و یا بد می باشد. اموری مانند ازدواج – مسافرت – معاملات و شروع کارهای مهم و دعاهایی برای نفع نحوست ایام بد جهت جلوگیری از مشکلات ایام بد و نحس.

۲- علم طالعها و روش پیداکردن طالع افراد از روی حروف ابجد و صور فلکی

۳- دعاهای مخصوص هر طالع که برای شخص نافع می باشد و برایش مبارک است.

۴- سنگها و انگشترهای مخصوص هر طالع و بیماریها و عضو حساس بدن

۵- روانکاوی افراد از روی اسم آنها

۶- تعیین اوقات قمر در عقرب هر طالع

۷- ستاره چینی ازدواج از روی حروف ابجد. در مورد اینکه آیا این خانم با این آقا از نظر متا فیزیکی ارتعاشاتشان با هم همگون می باشد و یا اینکه آنها در فازهای مخالف به سر می برند و یکدیگر را نمی توانند درک نمایند.

۸- روش استخاره با قرآن به روش صحیح و کاملا آسان و کاربردی بروش حضرت علی (ع)

۹- تعبیر خواب در شبهای مختلف ماه