معرفی کتابها و خدمات مهندس امید دین پرست – تلفن مدیر برنامه ها 09194150082
Header

هدیه ویژه رایگان

دعای همراه

بسته دعای همراه:

به تمام کسانی که کتابها و محصولات ما را فقط از واحد پخش مستقیم کتاب دریافت می نمایند یک لوح یا بسته شکیل کوچک تایید شده به نام دعای همراه که شامل ۵۱ دعا در یک بسته جیبی و ضد آب است و جهت خواندن نمی باشد و فقط به منظور همراه قراردادن نزد شما و یا فرزندانتان می باشد هدیه داده می شود.

اسامی دعاهای موجود در این گنجینه نفیس عبارت است از: ۱- لوح محفوظ ۲- شرف الشمس ۳- جنة الاسماء ۴- گشایش کار ۵- گشایش بخت ۶- توسعه رزق ۷- دعای نادعلی کبیر ۸- حرز حضرت جواد (ع) ۹- حرز حضرت علی (ع) ۱۰- حرز حضرت فاطمه (س) ۱۱- حرز ۵ تن آل عباء ۱۲- اسماء الحسنی ۱۳- معراج پیغمبر (ص) ۱۴- دعای هفت هیکل ۱۵- دعای شش قفل ۱۶- دعای یاسین مغربی ۱۷- دعای حصار ۱۸- دعای چهار قل ۱۹- دعای ظفر ۲۰- دعای رفع امراض قلب ۲۱- دعای عظیم الشان قدح ۲۲- دعای دفع وحشت و ترس ۲۳- دعای مهر و محبت ۲۴- دعای گنج العرش ۲۵- دعای جوشن کبیر ۲۶- دعای باطل السحر و جادو ۲۷- دعای رفع شدائد ۲۸- شرح بازوبند حضرت علی (ع) ۲۹- شرح خطبه حضرت آدم (ع) ۳۰- اسماء اعظم ۳۱- ام الصبیان ( جهت جلوگیری از سقط نوزاد و آزار شیاطین) ۳۲- قلعه یاسین ۳۳- حرز ابی دجانه کبیر ۳۴- دعای یاهو یامن جهت رفع مرض ۳۵- دعای خلاص شدن از بند ۳۶- دعای دفع آفات ۳۷- دعای نور ۳۸- دعای آیة الکرسی ۳۹- دعای اداء دین ۴۰- دعای هفت حصار ۴۱- دعای آسانی وضع حمل ۴۲- دعای حفظ اموال ۴۳- دعای فرج ۴۴- حرز حضرت رضا (ع) ۴۵- دعای چشم زخم ۴۶- حرز امام حسن (ع) ۴۷- حرز امام حسین (ع) ۴۸- و ان یکاد ۴۹- دعای جلیل القدر ۵۰- دعای دفع جن و پری ۵۱- دعای سواران